Logopedie is er voor jong en oud!

Kinderen
Logopedische zorg is opgenomen in het basispakket en wordt vergoed door uw verzekering.

Volwassenen
De kosten voor logopedische behandeling vallen voor verzekerden vanaf 18 jaar onder het eigen risico.

Voor de online logopedie geldt dat wij in 2021 een contract hebben met álle zorgverzekeraars.

Voor behandelingen in de praktijk geldt dat wij in 2021 géén contract afgesloten met de volgende verzekeraars:

  • CZ
  • ONVZ 

Voor de verzekeringen waarmee wij geen contract hebben afgesloten voor 2021 geldt een eigen bijdrage per behandeling indien u een naturapolis heeft. Bij een restitutiepolis mag u zelf uw zorgverlener kiezen en krijgt u de kosten meestal volledig vergoed.

Informeer altijd zelf bij uw verzekeraar wat er vergoed zal worden. Bekijk onze tarievenlijst.

Logopedie_Praktijk_Samenspraak

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat