Logopedie is er voor jong en oud!

Kinderen
Logopedische zorg is opgenomen in het basispakket en wordt vergoed door uw verzekering.

 

Volwassenen
De kosten voor logopedische behandeling vallen voor verzekerden vanaf 18 jaar onder het eigen risico.

 

Voor het jaar 2024 hebben wij voor álle locaties met álle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Informeer altijd zelf bij uw verzekeraar wat er vergoed zal worden. Bekijk onze tarievenlijst.

Logopedie-bij-Schisis

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat