Logopedische begeleiding bij Syndroom van Down

In onze praktijk komen veel kinderen met het Syndroom van Down. Een vroegtijdige start van de behandeling van een kind met Downsyndroom kan veel problemen en vragen bij ouders voorkomen. Informatie over het ontstaan van de problemen en het steunen van de ouders is een belangrijk onderdeel van de begeleiding.

De logopedische begeleiding in de eerste fase is onderverdeeld in drinken uit de borst/fles, smaakgewenning, eten van de lepel, uitbreiding wat betreft smaak en consistentie, kauwen, drinken uit een beker, flesvoeding afbouwen, mondmotoriek en speekselcontrole. Wanneer het kind ouder wordt, verschuift in de meeste gevallende de hulpvraag steeds meer richting het stimuleren van de communicatieve vaardigheden.

Kinderen met Downsyndroom hebben bijna allemaal belemmeringen op het gebied van de spraak-taalontwikkeling. Het begrijpen loopt relatief sterk voor op het spreken. De ontwikkeling van het spreken wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief (via horen) verwerken van informatie. De logopedist zal vroeg beginnen om de spraaktaalontwikkeling te begeleiden en te stimuleren. Er kan daarbij gebruikt gemaakt worden van ondersteunende communicatie zoals gebaren, foto’s of pictogrammen.

Logopedie-bij-Schisis

Leespraat bij DownSyndroom

Leespraat is een methode waarbij de ontwikkeling van praten en lezen hand in hand gaat. De leesdoelen zijn steeds gekoppeld aan de communicatiedoelen. De leeswoordenschat houdt in iedere fase sterk verband met de woorden en zinnen die het kind nodig heeft in de communicatie met zijn
of haar omgeving. Om het kind te helpen bij het beter leren praten is het belangrijk dat het kind ook daadwerkelijk vooruit gaat in het lezen. Hoe vaardiger het kind is in het lezen, hoe beter dit ingezet kan worden om het praten in zinnen te bevorderen en de uitspraak van klanken en woorden te verbeteren.

Leespraat is een effectieve methode die een aantal van onze logopedisten kunnen geven. Wanneer u meer informatie over deze behandeling wilt kunt u te allen tijde vrijblijvend contact met ons opnemen.

Gespecialiseerde medewerkers

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat