Spraak

Spraakstoornissen kunnen zowel bij kinderen als bij volwassenen worden voorkomen en kunnen op iedere leeftijd behandeld worden. De oorzaak van een spraakstoornis is helaas niet altijd te achterhalen. De stoornissen zijn in twee categorieën op te delen: een stoornis die ontstaat door problemen in de keel en/of mond óf een stoornis die ontstaat door disfunctioneren van de hersenen.  

Spraakstoornis behandelen

In onze praktijk zullen wij nagaan welke factoren de stoornis van u of uw kind beïnvloeden. In sommige gevallen is hierbij aanvullend onderzoek van een medisch specialist nodig. Spraakstoornissen worden behandeld door middel van oefeningen in de logopediepraktijk. Tevens instrueert de logopedist de ouders of verzorgers van kinderen in de manier waarmee ze het praten bij het kind kunnen stimuleren.
 

Het is bij kinderen altijd zinvol om het gehoor na te laten kijken. Daarnaast kan er sprake zijn van een ontwikkelingsprobleem, een gecombineerd spraak- en taalprobleem, een spraakprobleem in de aanleg van de spraakorganen (bijvoorbeeld bij schisis) of een neurologisch probleem dat invloed heeft op de werking van de zenuwen en spieren met betrekking tot het spreken.
 

U kunt hiernaast op de verschillende spraakstoornissen klikken zoals slissen, stotteren en dysartrie voor meer informatie.