non-verbale therapie bij gehoorproblemen

Wanneer iemand slechthorend is, wordt er in eerste instantie vaak gedacht aan een hoortoestel om het gehoor te verbeteren. Helaas is dit niet altijd in alle gevallen mogelijk of wordt het niet gewenst door de cliënt. Om in dit geval toch zo goed mogelijk te communiceren met de buitenwereld is het leren van spraakafzien van groot belang. Het leren van spraakafzien is niet gemakkelijk, maar kan de communicatie voor slechthorende aanzienlijk verbeteren.

Logopedie_Praktijk_Samenspraak

Wat is spraakafzien?

Spraakafzien is het aflezen van klanken van iemands mond, gecombineerd met informatie uit gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Spraakafzien is dus meer dan liplezen. Extra non-verbale informatie wordt gehaald uit de bewegingen van lippen, kaak en tong, mimiek, houding en gebaren van de spreker als ondersteuning van het gesproken woord en de context waarin de communicatie plaatsvindt.

Gespecialiseerde medewerkers

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat