Spraakafzien

Wanneer er bij een persoon sprake is van slechthorendheid, wordt er in eerste instantie vaak gedacht aan een hoortoestel om het gehoor te verbeteren. Helaas is dit niet altijd in alle gevallen mogelijk of wordt het niet gewenst door de cliĆ«nt. Om in dit geval toch zo goed mogelijk te communiceren met de buitenwereld is het leren van spraakafzien van groot belang. 

Wat is spraakafzien?

Spraakafzien is het aflezen van klanken van iemands mond, gecombineerd met informatie uit gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Spraakafzien is dus meer dan liplezen. Extra non-verbale informatie wordt gehaald uit de bewegingen van lippen, kaak en tong, mimiek, houding en gebaren van de spreker als ondersteuning van het gesproken woord en de context waarin de communicatie plaatsvindt.

Is spraakafzien te leren?

Spraakafzien leren is niet gemakkelijk. Als je de klanken niet goed kunt verstaan, is het van belang om te leren de ontbrekende informatie aan te vullen door naar de spreker te kijken. Inzicht in de klankvorming en het oefenen van klankonderscheiding is hierbij noodzakelijk. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel klanken hebben namelijk hetzelfde mondbeeld. Een aantal klanken zijn zelfs onzichtbaar, omdat deze klanken gevormd worden door het vernauwen of afsluiten achter in de mond, zoals bijvoorbeeld de /k/ en de /g/. De /m/, /p/ en /b/ zijn wel zichtbaar, maar hebben hetzelfde mondbeeld en zijn dus visueel niet te onderscheiden. Dat geldt ook voor de /t/ en de /d/, de /n/ en de /l/. Het verschil in deze klanken is alleen hoorbaar en/of voelbaar, zoals het trillen van de stembanden bij de /d/ en het trillen van de lucht in de neus bij de /n/.

Bij Logopediepraktijk Samenspraak werken logopedisten die u spraakafzien kunnen leren. Het leren liplezen kan zowel individueel als in groepsverband.
 

Wilt u meer over spraakafzien weten of direct een afspraak maken? Neem dan contact op via het algemene nummer 088 - 10 12 700. U bent tevens van harte welkom in onze praktijken in Den Haag, Breda, Zoetermeer en Bergen op Zoom.