Eet- en drinkstoornissen

Eten en drinken zijn complexe processen waar tal van spieren en zenuwen bij betrokken zijn die allemaal op elkaar afgestemd moeten bewegen: hand- en armspieren, gezichts- en kaakspieren, de tong, de keel en de slokdarmspieren. Een probleem in de spierspanning of in de coördinatie van spieren kan eetproblemen en slikproblemen bij een kind veroorzaken. Logopedie kan in dit geval een manier zijn om de problemen met slikken op te lossen of te verminderen. Wanneer er onvoldoende geslikt wordt gaat speeksel zich verzamelen in de mond en kan het ‘weglopen’ uit de mond (kwijlen). Het speeksel kan ook in de luchtwegen terecht komen met verslikking tot gevolg. Dit veroorzaakt vaak grote paniek bij de patiënt en diens omgeving.

Logopedie-bij-Schisis

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Het eet- en drinkproces kan ook bij jonge kinderen voor problemen zorgen. Zo kunnen er problemen bestaan op het gebied van het geven van de borst- of flesvoeding of de overstap naar het eten van vast voedsel. Eetproblemen bij een kind komen echter vaak voor en kan in de meeste gevallen ook behandeld worden. Een logopedist helpt in dit geval met oefeningen voor de tong, lippen en gehemelte. Door middel van deze oefeningen wordt de juiste manier van eten aangeleerd aan de kinderen. Dit kan in vele gevallen de eetproblemen bij kinderen verhelpen. Soms is er echter ook meer aan de hand. Indien dit het geval is, zal er een medisch onderzoek worden gedaan naar het daadwerkelijke probleem. Dit wordt dan in samenwerking met de logopedist als gespecialiseerde artsen gedaan.

Eet- en drinkproblemen bij volwassenen

De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat.
Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, A.L.S.) kan de aansturing van spieren problemen geven. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden soms plaatselijke beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat. Stress en angst kunnen ook leiden tot problemen met het eten en drinken.

Logopedie bij slikken?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat