Logopedie-bij-Schisis

kennisoverdracht en ondersteuning

Op verzoek kunnen wij de voorlichting/scholing geven ’Hoe signaleer ik spraak-taalproblemen bij (jonge) kinderen’. De voorlichting is bedoeld voor peuterleidsters en voor leerkrachten op de basisschool die werken met kinderen in groep 1, 2 en 3…

In de voorlichting komt de spraak-taalontwikkeling van 0 tot 6 jaar aan bod en wordt er uitgelegd wanneer er logopedie nodig is. Na deze voorlichting bent u dan ook goed in staat om in te schatten of een kind logopedie nodig heeft.

De kosten zijn afhankelijk van de duur van de voorlichting en de benodigde voorbereidingstijd. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en kosten, neemt u dan gerust contact met ons op.

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat