Logopedie bij articulatieproblemen

Prompt is een effectieve manier om kinderen en volwassenen met articulatieproblemen te helpen. PROMPT staat voor ‘Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets’.  Kortgezegd wordt deze methode gebruikt om articulatiestoornissen te behandelen. Deze methode zal u of uw kind de juiste klanken niet alleen horen, maar met de hulp van een gespecialiseerde logopedist ook gelijk voelen.

Logopedie-bij-Schisis

Werkwijze PROMPT methode

Bij de PROMPT methode manipuleert de logopedist met haar handen de spraakbewegingen aan de buitenkant van het gezicht. Dit helpt de cliënt om de correcte bewegingen van kaak, lippen en tong daadwerkelijk te ervaren. Bij elke klank leert de cliënt een zogeheten PROMPT, de manuele beweging die de logopedist maakt die bij de klank hoort. Hierdoor kan de cliënt direct voelen op welke manier de klank gevormd kan worden. Het is een werkwijze die bij verschillende spraakproblemen toegepast kan worden als ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen. Het is een werkwijze die bij verschillende spraakproblemen toegepast kan worden.

Gespecialiseerde medewerkers

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat