tanja1

Tanja Konijn

Specialisaties
  • Stottertherapie
  • Preverbale logopedie
  • Covid 19
Werkzaam op de locatie(s)
  • Den Haag

“Het is heel mooi om vooruitgang te zien in het spreken, de taal en de algehele communicatie, dat maakt het werk als logopedist voor mij erg leuk.”

Hallo, ik ben Tanja Konijn. Ik ben in 2010 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Utrecht. Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan met de neurologische kant van de logopedie in een verpleeghuis en heb mijn eindstage op een cluster 2 school gedaan waarbij ik heb gewerkt met kinderen met spraak- taalproblemen en autisme.

Sinds oktober 2010 werk ik met veel plezier bij logopediepraktijk Samenspraak.
Naast de behandeling voor o.a. spraak- en taalproblemen ben ik gespecialiseerd in het behandelen van stotteren.

Om mijn kennis bij te houden heb ik verschillende cursussen gevolgd op het gebied van stotteren maar ook op het gebied van verbale ontwikkelingsdyspraxie (VOD), spraak en taalproblemen en ben ik één van de BHV-ers binnen de praktijk. Verder ben ik aangesloten bij de NVLF en sta ik ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici.

Het werken als logopedist vind ik erg leuk, omdat communicatie essentieel is. Als het communiceren niet vanzelfsprekend gaat, is het heel mooi om zowel kinderen als volwassenen hiermee te helpen door middel van logopedische behandeling. Het is fijn om mensen te zien groeien in hun communicatieve mogelijkheden.

Ik werk op dinsdag, donderdag en vrijdag in het Zuiderpark.