Ontwerp zonder titel (33)

Marjan Bremer

Specialisaties
  • Syndroom van Down
  • Preverbale logopedie
Werkzaam op de locatie(s)
  • Online

“Ik vind het belangrijk dat de sfeer goed is en dat de therapie als plezierig ervaren wordt.”

In juni 1996 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de hanzehogeschool in Groningen.

Het grootste deel van mijn logopedische leven heb ik gewerkt met kinderen met een ernstig meervoudige beperking en deze doelgroep heeft dan ook een speciaal plekje in mijn hart. Omdat binnen deze doelgroep het eten, drinken en slikken een belangrijk onderdeel is van de logopedie, heb ik de opleiding tot preverbaal logopedist gevolgd. Daarnaast heb ik me bekwaamd in verschillende vormen van ondersteunde communicatie.

Sinds begin 2020 heb ik de switch gemaakt naar de reguliere logopedie.
Binnen de therapie vind ik het belangrijk dat de sfeer goed is en dat de therapie als plezierig ervaren wordt, alleen dan kun je naar mijn idee tot goede resultaten komen. Ik zal dan ook proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen, de belevingswereld en/of de interesse van de cliënt.