Henrike Jansen

Specialisaties
  • Logopedie bij Schisis
  • Syndroom van Down
  • Preverbale logopedie
  • Oro-myofunctionele therapie (OMFT)
Werkzaam op de locatie(s)
  • Harderwijk
  • Nunspeet

Henrike is logopedist en pre-verbaal logopedist. Zij werkt met kinderen die problemen hebben met de spraak-en taalverwerving, kinderen die nauwelijks of niet praten,  kinderen met eet- of drinkproblemen vanaf 0 jaar en kinderen met Down Syndroom. Daarnaast geeft zij ook OMFT-therapie.

Henrike is als logopedist betrokken bij het Eetteam Kinderen Harderwijk, waarin zij nauw samenwerkt met een orthopedagoog en kinderdiëtist. Henrike is op dinsdag aanwezig in Nunspeet en op woensdag en donderdag aanwezig in Harderwijk.