Henrike Jansen

Specialisaties
  • Logopedie bij Schisis
  • Syndroom van Down
  • Preverbale logopedie
  • Oro-myofunctionele therapie (OMFT)
Werkzaam op de locatie(s)
  • Harderwijk
  • Nunspeet

Hallo, mijn naam is Henrike en ik ben logopedist en pre-verbaal logopedist. Ik werk met kinderen die problemen hebben met de spraak-en taalverwerving, kinderen die nauwelijks of niet praten,  kinderen met eet- of drinkproblemen vanaf 0 jaar en kinderen met Down Syndroom. Daarnaast geef ik ook OMFT-therapie.

Ik ben als logopedist betrokken bij het Eetteam Kinderen Harderwijk, waarin ik nauw samenwerk met een orthopedagoog en kinderdiëtist.

Ik ben op dinsdag aanwezig in Nunspeet en op woensdag en donderdag aanwezig in Harderwijk.