caroline_Samenspraak

Caroline Bloemendaal

Specialisaties
  • Oro-myofunctionele therapie (OMFT)
  • Spraakafzien
  • Stem/Adem
Werkzaam op de locatie(s)
  • Den Haag

“Inzet wordt beloond!”

Ik ben in 2009 afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool Rotterdam. Aan het einde van mijn studie heb ik 3 maanden in Suriname stage gelopen op een school voor dove- en slechthorende kinderen, wat ik geweldig vond. Ik vind het werken met kinderen leuk, omdat ze nog erg leerbaar zijn.

In de logopediepraktijk werk ik veel met meertalige kinderen die een spraak- of taalstoornis hebben. Ook andere logopedische behandelingen vind ik leuk om te doen.

In de afgelopen jaren heb ik al verschillende cursussen gedaan om kennis recent te houden. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om hard te lopen of te tennissen. Ook houd ik van reizen. Ik ben op dinsdag, donderdag en vrijdag werkzaam in logopediepraktijk Zuiderpark.