Logopedie bij eet- en drinkproblemen

Niet bij ieder kind gaat communiceren, eten en drinken vanzelf. De behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby’s en (jonge) kinderen wordt ook wel preverbale logopedie of prelogopedie genoemd. Als een kind moeite heeft met eten en drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel of het leren kauwen kan preverbale logopedie hierbij ondersteunen.

Logopedie-bij-Schisis

Informatie over preverbale logopedie

Wanneer kan preverbale logopedie helpen?

  • Controle van speeksel (overmatig kwijlen)
  • Gevoeligheid in het mondgebied (kokhalzen, braken)
  • Eten van vaste voeding met stukjes
  • Sondevoeding / afbouwen van sondevoeding
  • Drinken uit de beker
  • Onvoldoende vocaliseren/brabbelen

Oudere kinderen kunnen ook begeleiding krijgen van een preverbale logopedist wanneer zij moeite hebben met eten en drinken. Ook kinderen met Syndroom van Down kunnen baat hebben bij vroegtijdige behandeling bij het eten en drinken.

De behandeling is gericht op het verbeteren van de mondmotoriek en het gevoel in het mondgebied. De behandeling bestaat uit het geven van adviezen en begeleiding door onze specialisten aan u als ouders en uw directe omgeving. Een goede ontwikkeling in de preverbale periode is van belang in verband met de beginnende communicatieve ontwikkeling van het kind.

Behandeling met verwijzing
De behandeling voor preverbale logopedie of prelogopedie gaat via een verwijzing van een huis- of kinderarts. Dit is belangrijk, omdat er moet worden nagegaan of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken. Een eet- of drinkprobleem bij uw kind kan dus niet altijd via prelogopedie verholpen worden. Deze behandeling voeren wij alleen uit wanneer een arts dit heeft aangeraden. Het doel is dat uw kind zonder problemen, veilig en voldoende drinkt en eet.

Behandeling preverbale logopedie
Behandelingen voor prelogopedie kunnen in overleg aan huis gegeven worden.

Gespecialiseerde medewerkers

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat