Logopedie bij afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten kunnen negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Duim, vinger- en/of speenzuigen, habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen, foutieve lip- en tonggewoonten en/of nagelbijten zijn afwijkende mondgewoonten. Om de gevolgen van afwijkend mondgedrag te beperken, is vroegtijdige behandeling belangrijk. Oro myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

Logopedie-bij-Schisis

Gebruik Oro-myofunctionele therapie bij beugels

De Oro myofunctionele therapie behandeling kan gecombineerd worden met een behandeling bij de orthodontist of tandarts. In sommige gevallen wordt voorafgaand aan of na plaatsing van beugels OMFT geadviseerd. Met een verwijzing door tandarts/orthodontist wordt oromyofunctionele volledig vergoed.

Waarom OMFT gebruiken?

OMFT wordt gebruikt als oefentherapie bij afwijkende mondgewoonten. De vorm van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden namelijk voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen.
Als bepaalde spieren of spiergroepen in en om de mond niet goed functioneren, heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm en de ontwikkeling van het gebit en/of de kaken. Vaak is er dan ook sprake van een articulatiestoornis; addentaal (met de tong tegen de tanden) of interdentaal (met de tong tussen de tanden) spreken.

Gespecialiseerde medewerkers

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat