logopediepraktijksamenspraak_nationaalvoorleesontbijt1516871742_992936579.jpg

Het Nationaal Voorleesontbijt komt eraan!

25 jan, 2018

Woensdag, 24 januari t/m 3 februari 2018 zijn de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Het vergroot de woordenschat, stimuleert de fantasie, de taal en spraakontwikkelingen de sociaal – emotionele vaardigheden.

Maak van voorlezen een feest

Door voorlezen raakt een kind gewend aan de taal.

  • Neem een toepasselijk boek. Zo leeft het verhaal bij uw kind.
  • Blijf herhalen. Iedere keer begrijpt en herkent uw kind een beetje meer. Herhaling is de beste manier om dingen te leren.
  • Neem de tijd. Voorlezen is een moment van aandacht en rust. 
  • Maak er een vast ritueel van. Houvast en regelmaat is iets waar kinderen behoefte aan hebben. 
  • Houd tijdens het lezen contact met uw kind. Probeer uw kind bij het verhaal te betrekken. Maak oogcontact, las af en toe een pauze in. Geef uw kind de gelegenheid om te reageren. Of stel vragen om uw kind bij het verhaal te betrekken. En zo in gesprek te gaan over het verhaal. Zo wordt de taal spelenderwijs ontwikkeld.
  • Lees langzaam/rustig en duidelijk voor. Zo raakt een kind vertrouwd met de klanken, woorden en zinsbouw.

Voorlezen is dus heel goed voor de ontwikkeling van een kind. Maar voorlezen moet vooral gewoon leuk zijn en iets zijn waar zowel kind als ouder van kunnen genieten.

Veel leesplezier!