Contracten Zorgverzekeraars 2021

19 nov, 2020
 
Het einde van 2020 nadert en dat betekent dat wij als logopediepraktijk te maken krijgen met het contracteren van verzekeraars. We bekijken de aangeboden contracten grondig en maken op grond hiervan een beslissing of wij volgens hun voorwaarden willen werken en de voor ons zo belangrijke kwaliteit van zorg kunnen blijven bieden aan onze cliënten, als wij het contract zouden gaan tekenen. 
 
Helaas is ook dit jaar weer gebleken dat er vanuit de zorgverzekeraars onnodig hoge administratieve druk op ons wordt gelegd, zonder dat daar tegenover een redelijk tarief staat. Al jaren worden wij ruim 25% minder uitbetaald dan door de Nederlandse Zorgautoriteit in 2015 vastgestelde richtvergoeding (en dat zonder inflatie indexering).
 
Daarnaast wordt van ons geëist dat wij allerlei kosten maken zoals het voeren van onderzoeken naar  klanttevredenheid, het stellen van ruimere openingstijden (avond en weekenden), doen van kwaliteitstoetsen, het volgen van bij- en nascholing t.b.v. het kwaliteitsregister. Wij willen graag aan grote delen van bovenstaande eisen voldoen, doch is dit niet haalbaar wanneer er geen redelijke vergoeding tegenover staat. 
 
Derhalve hebben wij besloten om met de volgende verzekeraars in 2021 GÉÉN contract te sluiten. Staat er restitutie achter het label dan krijgt u de rekening thuis gestuurd en zult u deze eerst zelf moeten betalen en dan indienen bij uw zorgverzekering. 
 
Caresq met de labels:
- Promovendum (natura)
- Besured (natura)
- National Academic (natura)
- Aevitae EUCARE (natura)
- Aon (natura)
 
CZ met de verzekeringen en labels:
- Zorgbewustpolis (natura)
-  Zorg op maat (natura)
- Just (natura)
- Zorgkeuzepolis (restitutie)
- Nationale Nederlanden (restitutie)
- OHRA vrije zorgkeuzen (restitutie)
 
ONVZ met de labels:
- ONVZ (restitutie)
- VVA (restitutie)
-  PNO Zorg (restitutie)
 
ENO met de labels:
- Holland Zorg (natura)
- Salland (natura)
- Zorgdirect (restitutie)
 
 
Indien u bij één van deze natura labels van de zorgverzekeraars bent verzekerd, of overweegt naar één van deze natura labels van deze zorgverzekeraars over te stappen, dan moet u er rekening mee houden dat u de logopedie niet volledig vergoedt krijgt en een deel zelf moet betalen. U zult de nota thuis ontvangen en deze nota eerst zelf moeten betalen. U dient de nota vervolgens in bij uw zorgverzekeraar en van uw zorgverzekeraar krijgt u dan een deel van de nota terug.
 
Gelukkig is het voor verzekerden mogelijk om een restitutiepolis af te sluiten bij een verzekeraar, waardoor er meestal volledige vergoeding van het door ons gehanteerde tarief is. Een aantal zorgverzekeraars hebben een zuivere restitutiepolis waardoor de verzekerde elke zorgverlener mag kiezen, onafhankelijk of de zorgverlener wel of geen contract heeft met de zorgverzekeraar. Het volledige bedrag wordt dan vergoedt. Vraag uw zorgverzekeraar hiernaar.
 
Met de overige zorgverzekeraars hebben wij het contract met grote tegenzin getekend uit grote noodzaak van het behoud van de praktijk.  
 
Wij staan zeker voor een goede kwaliteit en zijn bereid hier veel voor te doen; volgen van nascholing, bijhouden van een kwalitatief goed dossier en natuurlijk het geven van een inhoudelijk kwalitatief goede behandeling. Waar u ook bent verzekerd, ook in 2021 zullen wij onze logopedische zorg zo goed mogelijk blijven geven!
 
Voor vragen kunt u ons altijd persoonlijk of per mail benaderen: info@jouwlogopedist.nl
 
Met hartelijke groeten,
Logopediepraktijk Samenspraak
Wendy Jibriel-Bruinsma en Marjolijn Vos