Margriet van der Spek

“Let’s talk about it!”

In juli 2016 heb ik mijn diploma Logopedie gehaald aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens mijn opleiding heb ik stages gelopen in de vrije vestiging, op het Speciaal Onderwijs voor kinderen met gedrags- en/of psychiatrische problemen en in het Gehoor- en Spraakcentrum van het Erasmus Sophia kinderziekenhuis. Tijdens de stages heb ik ervaring opgedaan met het onderzoeken en behandelen van kinderen met eenvoudige- en complexe spraak- taalproblematiek. Na het afronden van mijn opleiding heb ik een baan gevonden voor twee dagen in de week bij het Gehoor- en Spraakcentrum van het Erasmus MC, waar ik nog steeds met veel plezier werk. Daarnaast heb ik gedurende een jaar één dag in de week in een allround praktijk gewerkt. Hier heb ik voornamelijk kinderen behandeld voor spraak- taalproblematiek en afwijkende mondgewoonten. In februari 2019 heb ik mijn master Toegepaste Taalwetenschappen – specialisatie ‘taalstoornissen’ – aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met succes afgerond. Sinds juni 2019 ben ik werkzaam als logopedist binnen de praktijk. Op donderdag en vrijdag ben ik aanwezig op locatie Laak. 

Margriet van der Spek
Linguïst / Logopediste
margriet@jouwlogopedist.nl