Wij verzorgen ook logopedie op scholen!

Op de basisschool leggen kinderen in veel opzichten een basis voor de rest van hun leven. Juist in deze periode is het van belang dat problemen in de communicatie zo snel mogelijk worden opgepakt. Een logopedist op de basisschool kan makkelijk en snel de leerlingen met communicatieve problemen helpen.

De logopedist kan een dag of dagdeel bij u intern de logopedische behandelingen geven. Op deze manier missen de kinderen minder lessen. Daarnaast hebben de intern begeleiders en leerkrachten de mogelijkheid om korte lijntjes te houden met de logopedist bij u op school. Even binnenlopen voor overleg kan altijd!

Wij werken onafhankelijk van de school en zijn voor iedereen toegankelijk. We behandelen zowel onder- als na schooltijd. In de schoolvakanties zijn wij geopend en kunnen de behandelingen doorgaan.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over de mogelijkheden dan kunt u mailen naar wendy@jouwlogopedist.nl met uw vragen. Heeft u voorkeur voor een telefonische of teams afspraak dan mag u dit ook altijd laten weten op bovenstaand e-mailadres.

Logopedisch Centrum Samenspraak bestaat al ruim 15 jaar en verleent zorg op het gebied van articulatie, afwijkende mondgewoonten, taal, auditieve vaardigheden, communicatie, stem, gehoor en eet- en drinkproblemen. Wij zijn een dynamische organisatie waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat. Ons enthousiaste team biedt op een klantvriendelijke en professionele manier logopedische zorg op maat. Hierbij staan persoonlijke benadering, kennis, wetenschappelijke inzichten en goede samenwerking met andere disciplines centraal.

eigenschappen logopedisten

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat