Logopedie ook bij aangeboren afwijkingen

Een schisis is een spleet in de lip, de kaak of het gehemelte. Ook een combinatie is mogelijk. Schisis is een aangeboren afwijking. In Nederland worden ongeveer één à twee op de duizend baby’s geboren met schisis.
Een baby met een schisis kan problemen hebben met het drinken uit de borst of fles. Dit is afhankelijk van de aard van de schisis. Wij geven logopedie bij Schisis.

Kinderen met een lipspleet of een lip-/kaakspleet hebben meestal geen problemen met het leren spreken. Kinderen met een lip-, kaak & gehemeltespleet of alleen een gehemeltespleet hebben meestal wel problemen bij het leren uitspreken van bepaalde klanken. Kinderen met een schisis hebben normaal gesproken geen problemen met de taalontwikkeling.

De logopedist adviseert ouders wanneer er voedingsproblemen zijn en geeft voorlichting over het verloop van de spraak- en taalontwikkeling. Vanaf ongeveer 3 jaar zal de individuele logopedische behandeling starten. De mondmotoriek wordt getraind en de klanken worden aangeleerd in gestructureerde articulatie-oefeningen.

De ouders zijn in principe altijd met logopedie bij Schisis aanwezig, omdat het thuis oefenen van cruciaal belang is voor het slagen van de behandeling. Door aanwezig te zijn bij de behandeling, leert de ouder hoe hij/zij de oefeningen thuis het beste kan begeleiden. Bij kinderen met een schisis die problemen hebben met de spraak is het van groot belang dat er thuis volgens de aanwijzingen van de behandelend logopedist dagelijks wordt geoefend.

Logopedie-bij-Schisis

Gespecialiseerde medewerkers

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat