Logopedie-bij-Schisis

Wij helpen u graag!

Wij doen ons uiterste best om u van de beste zorg te voorzien. Mocht u toch niet tevreden zijn en een klacht hebben over het verloop van de behandeling, dan vragen wij u om dit eerst te bespreken met de behandelend logopedist en/of praktijkhouders, zodat er naar een goede oplossing gezocht kan worden.

Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopedisch Centrum Samenspraak volgt deze klachten- en geschillenregeling. In onze wachtkamers kunt u informatie over de klachtenregeling vinden en meenemen.

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat