Gezinsgerichte cursus voor ouders

De Hanen oudercursus is een gezinsgerichte cursus voor groepen ouders met jonge kinderen met communicatieve ontwikkelingsproblemen. Door een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele begeleidingsgesprekken met gebruik van video-opname en feedback, helpt de Hanen oudercursus om ouders te leren hoe dagelijkse situaties gecreëerd en benut kunnen worden om de communicatieve ontwikkeling en de taalverwerving van hun kind te stimuleren.

Logopedie-bij-Schisis

Informatie over de Hanen oudercursus

Voor wie is de Hanen oudercursus geschikt?
De Hanen oudercursus is aanbevolen voor ouders van kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 6 jaar met communicatieproblemen, al dan niet geassocieerd met andere ontwikkelingsproblemen zoals kinderen met het syndroom van Down of kinderen met een andere beperking.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe het contact tussen ouders en het kind verbeterd kan worden.
  • Hoe de taal van de ouder aangepast kan worden aan de mogelijkheden van het kind.
  • Hoe de taalontwikkeling van het kind gestimuleerd kan worden in het dagelijks leven.
  • Hoe de bezigheden van alledag gebruikt kunnen worden om de communicatie van het kind te verbeteren.

De Hanen Oudercursus duurt 10 á 14 weken en bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten en 3 individuele huisbezoeken. In totaal kunnen er ongeveer 6 ouderparen deelnemen. Aan het begin van de cursus zal er door middel van een huisbezoek een kennismakingsgesprek plaats vinden. Tijdens dit gesprek zal de hulpvraag in kaart gebracht worden en tevens, indien het kind niet onder behandeling van een logopedist is, de spraak- en taalontwikkeling van het kind onderzocht worden. Aan de hand van deze afspraak kan de logopedist bepalen of de cursus geschikt is voor het kind. Ter afsluiting van de cursus zal er een individueel oudergesprek plaats vinden.

De cursus is bedoeld voor:

  • Ouders en/of verzorgers van een kind met een beperking die ten gevolgde daarvan moeite heeft met de taal.
  • Ouders en/of verzorgers van een kind die nog niet of in maximaal 2- tot 3-woordzinnen spreekt.
  • Ouders en/of verzorgers van een kind met een ontwikkelingsleeftijd van 2 tot 5 jaar.
  • Ouders en/of verzorgers van een kind dat weinig initiatief neemt tot praten of communiceren.
  • Ouders en/of verzorgers die zelf graag een actieve bijdrage willen leveren aan de taalontwikkeling van het kind.

Kosten
De Hanen oudercursus wordt door de ziektekostenverzekering volledig vergoed.

Aanmelden voor de Hanen oudercursus
Wij organiseren op diverse dagen in het jaar een Hanen Oudercursus.Wilt u zich alvast aanmelden voor de cursus of wilt u meer informatie ontvangen?
Stuur een email naar: info@jouwlogopedist.nl of bel naar: 088 – 10 12 700.

Gespecialiseerde medewerkers

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat