Gehoorproblemen bij kinderen

Bij gehoorproblemen kunnen ook uitspraakproblemen ontstaan. Bij jonge kinderen die vaak middenoorstekingen hebben kan dit voorkomen. De logopedist is alert op de functie van het gehoor en zal u, indien nodig, verwijzen voor een gehooronderzoek.
Ook kan het zijn dat uw kind niet direct luistert, dromerig reageert, of ‘Oost-Indisch’ doof lijkt. Wanneer het gehoor in orde is, maar de gesproken boodschap niet goed goed wordt verwerkt, dan kunnen de auditieve vaardigheden (luisteren) niet goed ontwikkelen. Deze vaardigheden zijn van belang voor het leren lezen en schrijven. De logopedist geeft adviezen en kan helpen de auditieve vaardigheden te verbeteren.

Bij verminderd gehoor kan leren liplezen en het leren van ondersteunende gebaren helpen.

Logopedie-bij-Schisis

Gehoorproblemen bij volwassenen

Doofheid op latere leeftijd is een doofheid die ontstaat nadat de spraak – en taalontwikkeling is voltooid.

Men heeft normaal leren spreken en de verstaanbaarheid van de spraak is goed.
Dit is een duidelijk verschil met aangeboren doofheid of doofheid die op zeer jonge leeftijd optreedt. Gehoorproblemen kunnen tot communicatieproblemen leiden. Alternatieve communicatiemogelijkheden zoals gebaren en spraakafzien kunnen de communicatie verbeteren. Onze logopedisten kunnen spraakafzien aanleren. Kijk voor meer informatie bij: specialisaties/ spraakafzien

Hulp nodig bij gehoorproblemen?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat