Logopedie-bij-Schisis

Wat kunt u verwachten?

Neem bij de eerste afspraak de verwijzing (als u deze heeft) van (huis)arts, tandarts of specialist , een identiteitsbewijs en pasje van de zorgverzekering mee. Bij het eerste bezoek zullen wij de behandelovereenkomst doornemen en u vragen deze te ondertekenen.

Tijdens de eerste afspraak bespreken we uw hulpvraag en de klachten en starten we als er nog ruimte is met het onderzoek.

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat