Logopedie-bij-Schisis

Hulp bij communicatie

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats in één van onze praktijklocaties of via online logopedie (beeldbellen). De behandelduur en behandelfrequentie is afhankelijk van de aard en ernst van de klacht en van de mogelijkheden om de oefeningen te kunnen uitvoeren.

Na elke behandeling krijgt u huiswerk mee. De huiswerkoefeningen dienen dagelijks uitgevoerd te worden. Na een reeks behandelingen wordt er een heronderzoek gedaan. Aan de hand van dit heronderzoek wordt met u besproken of het gewenste resultaat bereikt is. Zo nodig volgt er nog een reeks behandelingen.

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat