Logopedie-bij-Schisis

Hulp bij communicatie

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats in één van onze praktijklocaties of via online logopedie (beeldbellen). De behandelduur en behandelfrequentie is afhankelijk van de aard en ernst van de klacht en van de mogelijkheden om de oefeningen te kunnen uitvoeren.

Na elke behandeling krijgt u huiswerk mee. De huiswerkoefeningen dienen dagelijks uitgevoerd te worden. Na een reeks behandelingen wordt er een heronderzoek gedaan. Aan de hand van dit heronderzoek wordt met u besproken of het gewenste resultaat bereikt is. Zo nodig volgt er nog een reeks behandelingen.

Om de continuïteit en kwaliteit van de behandeling zo hoog mogelijk te houden, is het belangrijk dat u wekelijks naar de afspraak komt. Indien u een afspraak afzegt, zullen wij instructies en huiswerk toesturen, zodat er in die week toch geoefend kan worden.

Om de vooruitgang en de continuïteit van de logopedische zorg te waarborgen zullen de behandelingen tijdens schoolvakanties (online) doorgaan.

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat