Werkwijze

De behandelingen vinden wekelijks plaats en duren ongeveer 25 minuten. Het tijdstip van de behandeling wordt in overleg met u vastgesteld.

Na de aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt met u besproken wat de hulpvraag is.

Naar aanleiding van het intakegesprek, wordt bepaald of logopedie nodig is en welke onderzoeken er afgenomen moeten worden. Na het onderzoek bespreekt de logopedist de resultaten met u en stelt zij een behandelplan op. Na elke behandeling krijgt u huiswerk mee naar huis. De huiswerkoefeningen dienen dagelijks geoefend te worden.

Na een reeks behandelingen wordt er een heronderzoek gedaan. Aan de hand van dit heronderzoek wordt met u besproken of het gewenste resultaat bereikt is. Zo nodig volgt er nog een reeks behandelingen. Er geldt een identificatieplicht voor zowel volwassenen als kinderen in de zorg. 

Logopediepraktijk Samenspraak werkt volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst, klik hier voor de wet WGBO.


Patiënttevredenheidsonderzoek

Bij logopediepraktijk Samenspraak werken wij samen met Mediquest. Mediquest ziet kansen om de gezondheidszorg effectiever, veiliger en patiëntgerichter te maken. 
Om klantervaringen van onze zorg te kunnen meten wordt er na afloop van de logopedische behandelingen een enquête per e-mail toegestuurd. Deze enquête zal middels de CQ-index (Consumer Quality Index) aangeboden worden. De informatie die wij uit de ingevulde enquêtes halen zal worden geanalyseerd en gerapporteerd. Wij nemen de feedback van cliënten mee in onze kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering. Wij hopen dat onze cliënten zich hierdoor meer gehoord en gewaardeerd voelen en streven naar het aanbieden van de beste zorg.

 

Handige downloads: