Logopedie_Praktijk_Samenspraak

Bent u verhinderd?

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij ziekte kunt u de afspraak tot uiterlijk 8:00 uur op dezelfde dag telefonisch annuleren op telefoonnummer 080 – 10 12 700 . Bij geen gehoor dient u het antwoordapparaat in te spreken.

Te laat geannuleerde (na 8:00 uur)  en niet geannuleerde afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u in rekening gebracht. Het tarief voor deze rekening bedraagt 80% van het tarief van een logopedische behandeling. Op deze rekeningen zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing.

Heeft u een logopedist nodig?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat