Wat is Afasie?

Afasie is een stoornis van de taal, veroorzaakt door een hersenbeschadiging, zoals een CVA (hersenbloeding of – infarct) of een ongeluk (trauma). Daardoor kan de communicatie door middel van spreken, begrijpen, lezen en schrijven moeilijker worden. Welke problemen precies optreden en hoe ernstig de stoornis is hangt af van de plaats van de hersenbeschadiging. Dit is bij iedere afasiepatiënt verschillend. Daarnaast kunnen problemen ontstaan door verlamming en een veranderde waarneming. Soms is het moeilijk om te plannen, meerdere dingen tegelijk te doen of initiatief te nemen. Ook een verminderde concentratie of geheugen kunnen een rol spelen.

Logopedie-bij-Schisis

Afasietherapie

De logopedist/afasietherapeut zal eerst een onderzoek afnemen naar het begrijpen en uiten van de gesproken en de geschreven taal. Zij kijkt naar hoe de communicatie op dit moment verloopt en wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens gaat zij samen met u oefenen om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Centraal hierbij staat het optimaliseren van de communicatie. Het aanbieden van aanvullende en ondersteunende communicatiemiddelen kan hier een onderdeel van zijn. Ook begeleidt en adviseert zij u en uw omgeving met betrekking tot de specifieke problemen van afasie.

De behandeling kan zowel in de praktijk als aan huis plaatsvinden..

Gespecialiseerde medewerkers

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op!