Veilig naar de logopedist!

Vanaf maandag 25 mei kunnen we weer voorzichtig opschalen met het behandelen van cliënten in de praktijk. Als het voor jouw zorg noodzakelijk is en het ook veilig en verantwoord kan, plannen we een behandeling in de praktijk. Voorafgaand aan de behandeling zullen er triagevragen gesteld worden. Wanneer behandeling in de praktijk niet mogelijk is, zullen we de behandeling via beeldbellen geven.

Als jij, of iemand in jouw gezin, symptomen heeft van Corona dan zullen we de behandeling geven via beeldbellen. Dit geldt natuurlijk ook in het geval dat de logopedist symptomen vertoont van Corona. Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:
• Geen handen schudden
• Was je handen voor en na de afspraak
• Kom alleen, of slechts met 1 ouder/verzorger (als dat mogelijk is)
• Hoest en nies in je elleboog
• Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
• Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet

Als het nodig is, maakt de logopedist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: jouw logopedist vertelt je welke logopedische zorg mogelijk is. We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor de maatregelen.

De logopedisten van Logopediepraktijk Samenspraak

 

 

Welkom bij Logopediepraktijk Samenspraak

Logopediepraktijk Samenspraak is een logopediepraktijk bestaande uit een professioneel team van logopedistes die behandelen vanuit praktijken in het westen en zuiden van Nederland. Wij behandelen baby’s, kinderen en volwassenen. Bij een verwijzing van uw huis- of kinderarts kunt u bij ons terecht voor diverse klachten met betrekking tot spraak, taal, stotteren, afwijkende mondgewoonten, adem, stem, auditieve vaardigheden, gehoor, eet- en drinkproblemen en slikken. Logopediepraktijk Samenspraak is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Onze praktijken zijn gevestigd in Den HaagBredaBergen op Zoom en Zoetermeer. Wij van Logopediepraktijk Samenspraak staan klaar om u te begeleiden.