Nieuw: Online Logopedie

Zoals inmiddels veel mensen weten bestaan er lange wachtlijsten voor logopedie in Den Haag en omgeving. Cliënten moeten soms tot wel langer dan één jaar wachten voordat ze behandeling kunnen krijgen. 

Hoewel wij enorm ons best doen om meer logopedisten in dienst te nemen, lukt dit helaas niet. In de Randstad heerst een groot tekort aan logopedisten. Daarnaast vertrekken er ook regelmatig logopedisten naar een ander deel van het werkveld. De administratieve lasten in de vrije vestiging wordt door de logopedisten als een grote druk ervaren, daarom kiezen veel logopedisten voor het werken in bijvoorbeeld een instelling. Door de twee bovenstaande redenen groeien de wachtlijsten bij ons.

Daarom zijn wij begonnen met het geven van Online Logopedie. Wij kunnen dan logopedisten uit heel Nederland aannemen en zijn niet meer beperkt tot de regio Randstad.

Voor de Online Logopedie bestaat er momenteel een korte wachtlijst! Wilt u zich aanmelden voor de Online Logopedie? Ga naar www.jouwlogopedist.nl/inschrijven en vul hier uw gegevens in. Klik dan bij 'gewenste praktijk' op 'Online Logopedie'. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Wij hopen met de Online Logopedie de wachtlijsten te verkorten!

 

Wij blijven open!

 

Gedurende de lockdown zijn onze praktijken open!

Logopedie is een cruciaal beroep en logopedisten staan op de lijst van uitgezonderde contactberoepen. Dat betekent dat logopediepraktijken zijn uitgezonderd van het verbod en niet hoeven te sluiten.

Onze praktijk blijft tijdens de lockdown open en u/uw kind kan gewoon naar de afspraak voor logopedie komen. Houdt u zich hierbij goed aan onderstaande corona-maatregelen a.u.b.

Wanneer u wegens omstandigheden of ziekteverschijnselen van u/uw kind niet naar de afspraak kunt komen, geeft u dit dan door via 088- 10 12 700. De afspraak zal dan wel op de afgesproken dag en tijd doorgaan via videobellen. 

Corona-maatregelen:

• Geen handen schudden
• Was je handen voor en na de afspraak
• Kom alleen, of slechts met 1 ouder/verzorger (als dat mogelijk is)
• Hoest en nies in je elleboog
• Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
• Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet

Als het nodig is, maakt de logopedist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: jouw logopedist vertelt je welke logopedische zorg mogelijk is. We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor de maatregelen.

De logopedisten van Logopediepraktijk Samenspraak

 

Nieuwe vestiging in Rokkeveen-Zoetermeer!

Per 19 januari 2021 heeft logopediepraktijk Samenspraak de praktijk van Y. Bos in Rokkeveen-Zoetermeer overgenomen. 

Logopedisten Joriene Schoop-Nuijten en Jasmijn Barendrecht-Weening zullen in deze vestiging werkzaam zijn. De praktijk is op dinsdagen en vrijdagen geopend. U kunt zich aanmelden voor logopedie bij deze vestiging!

 

Contracten Zorgverzekeraars 2021

Voor het jaar 2021 hebben wij GÉÉN contract afgesloten met een aantal verzekeraars. Staat er restitutie achter het label dan krijgt u de rekening thuis gestuurd en zult u deze eerst zelf moeten betalen en dan indienen bij uw zorgverzekering. Het gaat om de volgende zorgverzekeringen:

Caresq met de labels:

- Aevitae EUCARE (natura)
- Aon (natura)
 

CZ met de verzekeringen en labels:

- Zorgbewustpolis (natura)
-  Zorg op maat (natura)
- Just (natura)
- Zorgkeuzepolis (restitutie)
- Nationale Nederlanden (restitutie)
- OHRA vrije zorgkeuzen (restitutie)
 

ONVZ met de labels:

- ONVZ (restitutie)
- VVA (restitutie)
-  PNO Zorg (restitutie)
 

ENO met de labels:

- Holland Zorg (natura)
- Salland (natura)
- Zorgdirect (restitutie)
 
 
Indien u bij één van deze natura labels van de zorgverzekeraars bent verzekerd, of overweegt naar één van deze natura labels van deze zorgverzekeraars over te stappen, dan moet u er rekening mee houden dat u de logopedie niet volledig vergoedt krijgt en een deel zelf moet betalen. U zult de nota thuis ontvangen en deze nota eerst zelf moeten betalen. U dient de nota vervolgens in bij uw zorgverzekeraar en van uw zorgverzekeraar krijgt u dan een deel van de nota terug.
 
Gelukkig is het voor verzekerden mogelijk om een restitutiepolis af te sluiten bij een verzekeraar, waardoor er meestal volledige vergoeding van het door ons gehanteerde tarief is. Een aantal zorgverzekeraars hebben een zuivere restitutiepolis waardoor de verzekerde elke zorgverlener mag kiezen, onafhankelijk of de zorgverlener wel of geen contract heeft met de zorgverzekeraar. Het volledige bedrag wordt dan vergoedt. Vraag uw zorgverzekeraar hiernaar.
 
Met de overige zorgverzekeraars hebben wij het contract wel getekend. 
 
Ook in 2021 staan wij voor het leveren van een goede kwaliteit en zijn bereid hier veel voor te doen; volgen van nascholing, bijhouden van een kwalitatief goed dossier en natuurlijk het geven van een inhoudelijk kwalitatief goede behandeling. Waar u ook bent verzekerd, ook in 2021 zullen wij onze logopedische zorg zo goed mogelijk blijven geven!
 
Voor vragen kunt u ons altijd persoonlijk of per mail benaderen: info@jouwlogopedist.nl
 
Met hartelijke groeten,
Logopediepraktijk Samenspraak
Wendy Jibriel-Bruinsma en Marjolijn Vos

 

 

Welkom bij Logopediepraktijk Samenspraak

Logopediepraktijk Samenspraak is een logopediepraktijk bestaande uit een professioneel team van logopedistes die behandelen vanuit praktijken in het westen en zuiden van Nederland. Wij behandelen baby’s, kinderen en volwassenen. Bij een verwijzing van uw huis- of kinderarts kunt u bij ons terecht voor diverse klachten met betrekking tot spraak, taal, stotteren, afwijkende mondgewoonten, adem, stem, auditieve vaardigheden, gehoor, eet- en drinkproblemen en slikken. Logopediepraktijk Samenspraak is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Onze praktijken zijn gevestigd in Den HaagBredaBergen op Zoom en Zoetermeer. Wij van Logopediepraktijk Samenspraak staan klaar om u te begeleiden.